Oudercommissie

De belangen van de ouders worden behartigd in een oudercommissie. De oudercommissie adviseert Kinderdagverblijf Kiek vanuit het oogpunt van de ouders. Zij vormt een belangrijke schakel tussen ouders en de kinderopvang.

De oudercommissie bestaat uit ouders/verzorgers van onze kinderen. Zij werken volgens het reglement van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen, BOINK.

Doelstellingen oudercommissie

De oudercommissie heeft de volgende doelstellingen:

 

  • Behartigen van belangen van de kinderen en hun ouders van Kinderdagverblijf Kiek.
  • De ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen.
  • Het mede bewaken van de kwaliteit.
  • Het behartigen van de belangen van Kinderdagverblijf Kiek bij de directie.
  • Het bevorderen van betrokkenheid van ouders, waardoor een actieve en in ontwikkeling blijvende samenwerking kan plaatsvinden.
  • Het mede bevorderen van de communicatie tussen personeel en ouders, en tussen ouders onderling.

 

Aanmelden?

Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie? Neem dan contact op met Robbert van Gorp en Robin van Vessem via oudercommissie@kdvkiek.nl.