Visie

 

Kinderopvang KIEK wil dagopvang bieden aan kinderen van 0-4 jaar in een huiselijke omgeving waar veiligheid en geborgenheid de kernwoorden zullen zijn. Dit door middel van vaste gezichten op de groep van zowel leiding als kinderen. Vanuit deze basis kan het kind zich veilig verder ontplooien. “Gastouders” in een kleinschalig kinderdagverblijf. De ervaring leert dat ouders en vooral kinderen zich hier erg prettig bij voelen en dat dit de basis blijkt om kwaliteit te bieden. Door een sterke band op te bouwen met de kinderen worden zij beter begrepen en dat draagt bij aan een goede aanpak op pedagogisch vlak. Ieder kind is uniek. Een veilige basis is het uitgangspunt voor een optimale ontwikkeling van het kind en daardoor een betere kans op een goede toekomst voor het individuele kind. We hebben ons laten inspireren door Thomas Gordon, een ontwikkelingspsycholoog die uitging van gelijkwaardigheid in relaties. Kinderen zijn, net als hun ouders, individuen met eigen wensen en een eigen inbreng. Waarbij het belangrijk is dat:

 

 
  • Je zo goed luistert naar het kind dat je hem ook echt begrijpt;
  • Je praat op een manier die je kind kan begrijpen;
  • Je conflicten oplost op een manier dat niemand verliest;
  • Je zodanig afspraken maakt dat iedereen zich eraan houdt;
  • Je het kind aanspreekt op het gedrag en niet op zijn persoon;
  • Je het kind zoveel mogelijk ik boodschappen geeft. Dat we zeggen dat we in deze boodschap het gevoel, het gedrag en gevolg benoemen.

We willen dat u kind zich begrepen en geholpen voelt. Vooral op jonge leeftijd kunnen kinderen niet altijd gemakkelijk zeggen wat ze bedoelen of voelen. Door aandachtig te luisteren naar de belevingswereld van het kind voelt hij zich serieus genomen en kunnen we hem helpen bij het oplossen van zijn probleem. De pedagogisch medewerkers van KIEK willen de kinderen het gevoel geven dat ze serieus genomen worden. Zodat er een stevige vertrouwensband met de kinderen kan worden opgebouwd waarbij het positief zelfbeeld van het kind kan groeien en worden versterkt.