TARIEVEN

De bruto uurprijs bedraagt bij Kinderdagverblijf KIEK € 9,90 per uur. Wij willen u er hierbij nadrukkelijk op wijzen dat dit een bruto uurprijs is. De netto kosten van de kinderopvang zijn, afhankelijk van uw inkomen, stukken lager. U krijgt van de Belastingdienst namelijk een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Op de website www.toeslagen.nl kunt u via een proefberekening nagaan wat voor u de werkelijke kosten zullen zijn. Uiteraard zijn wij bij Kinderdagverblijf KIEK graag bereid om het een en ander mondeling toe te lichten.