Inspectierapport GGD online

Het laatste inspectierapport van de GGD staat nu op onze website. Het is te vinden op www.kdvkiek.nl/ggd_rapport. In dit rapport is goed te lezen waar wij voor staan en hoe dat gewaardeerd wordt door de GGD. We zijn erg trots op ons inspectierapport !!